Tasarım Aşamasında

0533-042-75-96 0532-288-29-41

info@leonasdanismanlik.com


İş Kanunu Danışmanlığı

İş arayan ve İşveren arasındaki hukuki yaptırımlar ile ilgili danışmanlık hizmeti sunuyoruz.


Ev’de yabancı uyruklu bakıcı çalıştırma şartları

Evinizde temizlikçi, bulaşıkçı, gündelikçi ve hizmetçi olarak yabancı personel çalıştıramazsınız. Sadece çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırabilirsiniz.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Çalıştırmayı düşündüğünüz yabancı uyruklu bakıcının oturma izni olup olmadığı çok önemlidir. Oturma izni olan bakıcı için Çalışma İzni almak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olmaktadır.

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Kaçak ve Sigortasız Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma izni olmayan yabancı işçi çalıştıran iş yerlerine ve yabancılara uyguladığı cezalar yıllara göre şu şekildedir:

İDARİ PARA CEZALARI 2017 CEZA MİKTARI (TL) 2018 CEZA MİKTARI (TL) 2019 CEZA MİKTARI (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.229 7,130 8.821
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2400 2.851 3,527
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.983 5,704 7,057

İletişim

End. Müh. Nebahat SALCAN

İnsan Kaynakları Yönetim Koordinatörü
Çevre Danışmanı/Finans Danışmanı
Devlet Teşvikleri Uzmanı/Adli Yeminli Bilirkişi
TOBB Odaları Eksperi/TESK Esnaf Odaları Eksperi

0533-042-75-96 0532-288-29-41

koordinator@leonasdanismanlik.com

facebook instagram
Hemen Ara